Sloopwerkzaamheden

Op het gebied van sloopwerken variëren onze werkzaamheden van renovatiesloop tot totaalsloop, van kleine bouwwerken tot complete woonwijken.

Voor het uitvoeren van de sloopwerken hebben wij een groot scala van moderne gereedschappen tot beschikking. Deze gereedschappen lopen uiteen van elektrisch handgereedschap tot moderne machines voorzien van allerlei toebehoren zoals sorteergrijpers en sloophamers..

Bij deze werkzaamheden bieden wij een totaalpakket aan dat bestaat uit het aanvragen van de benodigde ontheffingen en afvalstroomnummers tot aan het uitvoeren van het sloopwerk en de oplevering daar van.

Renovatiesloop

Bij renovatiesloop wordt er vooruitlopend aan het uitvoeren van werkzaamheden een asbestinventarisatie gemaakt, voor deze inventarisatie wordt opdracht verstrekt door ons of door de opdrachtgever. Wordt er asbest aangetroffen dan dient eerst een asbestsanering plaats te vinden. Bij werkzaamheden t.b.v. renovatie worden er over het algemeen geen constructieve delen gesloopt maar wordt er alleen licht sloopwerk uitgevoerd zoals het verwijderen van vloerbedekkingen, plafonds en lichte scheidingswanden. Bij renovatie worden de sloopwerkzaamheden voornamelijk handmatig uitgevoerd. De vrijkomende materialen wordt in een daarvoor bestemde container afgevoerd.

Totaalsloop

Bij totaalsloop wordt een pand geheel gesloopt inclusief de fundering. Indien nodig wordt er eerst een asbestinventarisatie gemaakt.

Indien er asbest is aan getroffen wordt dat eerst verwijderd conform de SC-530, uit het bouwstoffenonderzoek kan worden opgemaakt of er andere milieugevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is dat het geval dan worden deze ook voorafgaande aan het sloopwerk verwijderd.

Het slopen wordt machinaal uitgevoerd waarbij het sorteren van de afvalstoffen aan de bron geschiedt. Dat wil zeggen dat er tijdens het slopen de verschillende afvalstoffen worden gesorteerd en in de daarvoor bestemde containers wordt gedeponeerd. De afvalstoffen worden naar recycling bedrijven afgevoerd. Puin naar de puinbreekinstallatie, hout naar hout recycling, enz.

Is het pand gesloopt, de funderingen verwijderd en zijn de afvalstoffen afgevoerd dan wordt de werkplek geëgaliseerd. Daarna wordt het werk opgeleverd aan de opdrachtgever.

Tuinaanleg en onderhoud

Wij verzorgen de aanleg en het onderhoud van uw tuin met onze ervaren vakmensen.

Meer informatie

Verkoop van tuinproducten

Alles voor de inrichting van uw tuin!


Meer informatie

Sloopwerkzaamheden

Van renovatiesloop tot totaalsloop, van kleine en grote bouwwerken.

Meer informatie

Grondverzet

Voor al uw grondverzet werkzaamheden groot of klein.

Meer informatie

Rioleren

Van hemelwaterafvoer tot riolering, wij brengen het aan.

Meer informatie

Maaiwerkzaamheden

Tractor met klepelmaaier voor uw slootonderhoud en het maaien van schurvelingen en bermen.
Meer informatie